Celem tych zajęć jest praca z emocjami dziecka. Terapia polega na wykorzystaniu specjalnie dobranych tekstów o charakterze terapeutycznym, psychoedukacyjnym lub relaksacyjnym. Pracujemy w dwóch grupach: przedszkolnej i szkolnej.