Od września nasze Stowarzyszenie oferuje również TUS (Trening Umiejętności Społecznych) czyli taką formę pracy z grupą, która ukierunkowana jest na uczenie sposobów funkcjonowania społecznego. TUS wspiera dojrzałość emocjonalną dziecka oraz jego rozwój psychiczny. Pracujemy w kilku grupach w zależności od wieku i potrzeb.